KlimaRent®

KlimaRent®je mobilni sistem zračnega hlajenja, ogrevanja in prezračevanja. Sistem deluje na način outsourcing-a, s čimer uporabnik dobi strokovno izvedene storitve ter nižje stroške, saj sistem zagotavlja kakovostno obdelavo zraka pod ugodnimi finančnimi pogoji in strokovno podporo skozi vse leto 24/7. Takšen poslovni model pri naročniku odpravlja potrebo po visoki začetni investiciji, celotni mesečni stroški klimatizacije pa so nizki. Stroški klimatizacije pri obstoječih uporabnikih KlimaRent sistema, v povprečnem industrijskem obratu z izposojenimi sistemi na letni ravni, tvorijo komaj en odstotek celotnih stroškov delovne sile.

KlimaRent® s široko paleto izdelkov za obdelovanje mikroklime v zaprtih prostorih predstavlja vodilno blagovno znamko za izposojo klimatizacijske tehnike na področju srednje in jugovzhodne Evrope.

Distribucija zraka po prostoru

Za zagotavljanje ustrezne/primerne klime v prostoru, je velikega pomena način dovoda svežega, ohlajenega ali ogretega zraka. Zrak lahko vpihujemo na različne načine in s tem dosežemo raznovrstne vpihe zraka, od difuznega z nizkimi hitrostmi, do usmerjenega visokih hitrosti in dometa. Na voljo so različni sistemi za dovod, odvod zraka, kateri so prilagodljivi na vse dimenzije in dolžine. Zasnovani in izdelani so za vsak projekt posebej.

Horizontalni vpih zraka v prostor

Kanali za distribucijo zraka so pritrjeni na strop horizontalno. Pohlajen zrak se enakomerno razporedi po celotnem prostoru. Ta način vpiha ne vpliva na delovne površine in osebe v prostoru ne občutijo premočnega in motečega mešanja zraka oziroma premočnega vpiha. 

Vertikalni vpih

S pomočjo vertikalnih kanalov za distribucijo zraka, pripeljemo primerno ohlajen zrak do delovnih površin ali pa vse do tal. Zaradi točkovnega vpiha zraka je vpih zraka v prostor močnejši. V tem primeru distribucije zraka se izgubi nekaj delovne površine.

Vpihovalne šobe

V primeru, da dovajamo zrak v prostor s pomočjo vpihovalnih šob, dosežemo močnejši in hitrejši vpih kot v ostalih primerih. S tem načinom dosežemo, da se zrak v prostoru izmenja hitreje, šobe morajo biti usmerjene stran od delovne površine oz. ljudi.  

Prednosti najema

Finančni prihranek

Izkušnje kažejo, da so stroški uporabe sistemov KlimaRent primerljivi s stroški obresti na vloženi kapital v fiksni sistem, pri tem pa je investitor odrešen visoke začetne investicije, pa tudi skrbi in stroškov povezanih z njegovim vzdrževanjem in staranjem.

Hitrost

Tehnološka zasnova sistemov omogoča hitre postavitve in s tem tudi interventno reševanje aktualnih problemov povezanih z mikroklimo v zaprtih prostorih.

Prilagodljivost

Podjetja, s katerimi se ukvarjamo, razumejo, da težave z opremo povzročajo izgubljene dobičke in neprijetne delovne pogoje. Ob pojavu potencialno katastrofalne napake opreme nudimo 24-urno podporo strankam, da zagotovimo začasne rešitve HVAC-a, ki shranjujejo spodnjo linijo.

Telemetrični nadzor

Informacijska podpora, razvita s strani naših strokovnjakov, nudi pogodbenim strankam KlimaRent® boljšo, kvalitetnejšo storitev upravljanja, nadzora in vodenja sistema. Telemetrija omogoča uporabnikom in servisni ekipi stalen vpogled v delovanje sistema, katerega lahko uporabnik upravlja kadarkoli in kjerkoli s pomočjo pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Celovita podpora

Naši naročniki nimajo nikakršnih skrbi ali stroškov povezanih z vzdrževanjem in staranjem klimatizacijskega sistema. Nudimo popolno zagotovilo za pravilno delovanje sistema, vključno s servisiranjem in nadomestnimi deli.

Potrebujete pomoč?
080 80 89

Kontakt

Alenka Bajec
Vodja programa KlimaRent

Tel.: 07 30 84 896
Gsm: 051 322 387

E-kontakt / KlimaRent

Osebne podatke, ki jih boste vnesli, bomo uporabili za namen zaključka/izvedbe vašega povpraševanja oz. za namene uporabe, katere nam boste dovolili. 

Za zagotavljanje primerne klime v vaših prostorih bi vam želeli preko elektronskih sporočil pomagati z nasveti in novostmi iz področja klimatizacije.

GOR