O preduzeću

Inpro d.o.o. Novo mesto uspješno projektuje i izvodi sve vrste mehaničkih instalacija od 1991. godine, s posebnim naglaskom na vazdušne sisteme za hlađenje i grijanje. Svojim kupcima pružamo konkurentne usluge na polju svestranog tretmana zraka, iznajmljivanja i postavljanja šatora i industrijskih pogona, kao i svih srodnih poslovnih područja.

Mi smo kompanija sa više od 30 godina iskustva na polju klimatizacijske tehnologije koja našim kupcima pruža pouzdanu ugradnju i brzu i efikasnu pomoć u osiguravanju nesmetanog rada uređaja.

Ako imate prijedloge za poboljšanja, pohvale ili kritike, javite nam jer nam to omogućava da dodatno poboljšamo usluge za vas.

Rukovodilački kolegij

Članovi kolegija

Direktor prodaje

Namjestnik direktora prodaje

Pomočnik direktora operative

TOP