Politika, misija i ciljevi upravljanja kvalitetom i okolišem

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

1. Kvalitet je osnovni smjer kompanije. Osnovni cilj je: implementirati i prodati kvalitetna rješenja koja udovoljavaju potrebama i zahtjevima kupaca.

2. Naša rješenja moraju biti u potpunosti u skladu sa zahtjevima utvrđenim nacionalnim i međunarodnim propisima i standardima. Trebali bi zadovoljiti zahtjevne kupce i biti ljubazni prema ljudima i okolini.

3. Kvalitet kompanije također znači poštivanje dogovorenih rokova, dostupnost, konkurentne cijene i kvalitet poslovanja u cjelini.

4. Kvalitet je prvenstveno odgovornost direktora kompanije, koji planira i usmjerava sve aktivnosti za postizanje kvaliteta. Svi zaposleni u kompaniji snose svoj dio odgovornosti za kvalitet u smislu kompetencija i odgovornosti na poslu.

5. Posvećeni smo poštivanju zakonskih zahtjeva.

6. Zavezani smo k spoštovanju zakonskih zahtev.

7. Javnosti pružamo pristup politici kvaliteta i upravljanju okolišem.

8. Sistem upravljanja kvalitetom i okolišem održavaće se na nivou zahtjeva međunarodnih standarda ISO 9001 i ISO 14001. Sistem upravljanja dokumentovan je PRAVILNIKOM, koji je usklađen sa praksom.

Misija

Pružiti sveobuhvatna rješenja u svim aspektima obrade zraka u svim vrstama objekata.

Opći ciljevi kvaliteta su sljedeći:

  • Poboljšati kvalitet usluga;
  • Poboljšati tehnološke procese.
  • Povećati uspješnost kompanije kontinuiranim poboljšanjem, smanjenjem operativnih troškova i poboljšanjem poslovanja u cjelini;

Ciljevi implementacije kvaliteta sastavni su dio godišnjeg poslovnog plana kompanije.

Opći ciljevi upravljanja okolišem su:

  • Poboljšati kvalitet usluga;
  • Smanjiti potrošnju prirodnih resursa;
  • Smanjiti zagađenje okoline;
  • Pravilno upravljanje otpadom;

Ciljevi implementacije upravljanja okolišem sastavni su dio godišnjeg plana kompanije.

 

Straža, 15.1.2012
Boris Lavrič, direktor

TOP