ENERGETSKE STORITVE

Smo vodilni naslov za celovite storitve energetskih rešitev ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije - HVAC.

Energetske rešitve (toplotne črpalke, solarni sistemi, biomasa, izkoriščanje odpadne toplote) iščemo z individulanim pristopom, kjer strankam nudimo študije izvedljivosti, ocene investicije, prihrankov in vračilne dobe investicije.

Stroški energije zelo pomembno vplivajo na obratovalne stroške mnogih podjetij. Ob pričakovani rasti cen večine energentov bodo v prihodnje doseženi prihranki energije še močneje vplivali na poslovanje. Zmanjšanje rabe energije obenem pomeni tudi občutne koristi za okolje, ukrepi za učinkovito rabo energije pa sovpadajo tudi z rešitvami za druge ključne poslovne izzive (produktivnost, prisotnost na delu...).

Projektiranje strojnih in elektro instalacij

Projektno dokumentacijo izdelujemo že od leta 1991. Smo specialisti za energetsko učinkovite projekte gretja, hlajenja prezračevanja in klimatizacije.

Z individualnim pristopom Vam nudimo:

 • projektno dokumentacijo strojnih in elektro instalacij
 • študije ocene investicij, prihrankov in vračilne dobe posameznih variant investicij
 • nadzor

Zavedamo se, da pravi pristop in dobro načrtovane rešitve lahko pomenijo:

 • do 70% nižje stroške obratovanja
 • do 15% višjo delovno storilnost
 • do 5% nižjo odsotnost z dela
 • ekološko osveščenost in nizke izpuste CO2

Razpon naših storitev zajema vse vrste objektov:

 • enostavni objekti (vrtne lope, manjši gospodarski objekti, garaže, nadstrešnice, vinske kleti...)
 • gospodarski objekti (kmetijski objekti, večji gospodarski objekti...)
 • poslovni objekti (proizvodni objekti, delavnice, skladišča, pisarne, trgovski objekti, šole...)
 • stanovanjski objekti (počitniške hiše, enodružinske hiše, več stanovanjski objekti...)
 • komunalni vodi, objekti in naprave (vodovod, kanalizacija, plinovod)

Izdelujemo projektno dokumentacijo vseh vrst strojnih instalacij:

 • idejni projekt IDP
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD
 • projekt za izvedbo PZI
 • projekt za razpis PZR
 • projekt izvedenih del PID
 • svetovanje s strani vseh vrst strojnih instalacij

Energetske rešitve in svetovanje

Ko se investitor na osnovi energetske analize odloči za eno energetsko rešitev zanj pripravimo energetski koncept in kasneje natančen načrt, kako zmanjšati potrebo po energiji in porabo energije.

Nudimo vam celovito energetsko svetovanje, katerega rezultat je energetska analiza, ki investitorju ponudi različne možnosti trajnostne gradnje. Gre za tri nivoje energetskih rešitev – od najmanj “zelene” do najbolj “zelene” oz. najbolje trajnostne rešitve.

Ko se investitor na osnovi energetske analize odloči za eno energetsko rešitev zanj pripravimo energetski koncept in kasneje natančen načrt, kako zmanjšati potrebo po energiji in porabo energije.

Izvedemo vse faze projekta, projektno dokumentacijo, naročila opreme, izvedbo, po zaključku gradnje pa spremljanje sistemov in storitve vzdrževanja ter spremljanja porabe.

Široka paleta klimatizacijske tehnike, visoka strokovnost in dolgoletne izkušnje so najboljše zagotovilo, da najdemo optimalne rešitve tudi za najzahtevnejše primere.

E-kontakt / Energetske storitve

Osebne podatke, ki jih boste vnesli, bomo uporabili za namen zaključka/izvedbe vašega povpraševanja oz. za namene uporabe, katere nam boste dovolili. 

Za zagotavljanje primerne klime v vaših prostorih bi vam želeli preko elektronskih sporočil pomagati z nasveti in novostmi iz področja klimatizacije.

GOR