Rank

Vstopite v svet inovacij v pridobivanju obnovljive energije, kjer se toplota pretvarja v električno moč na trajnosten način. Sodelujte z nami pri raziskovanju energetskih rešitev, ki so okolju prijazne in učinkovite ter prispevajte k zeleni prihodnosti. Pridružite se nam na poti do trajnostne energije z uporabo ORC tehnologije.

Kaj je Rank®?

Rank® temelji na tehnologiji Organic Rankine Cycle (ORC). Omogoča kombinirano proizvodnjo električne energije in koristne toplote z uporabo nizkotemperaturnega toplotnega vira ter s tem povezane ekonomske in okoljske koristi.

Rank

Uporaba

Tehnologija Rank® omogoča proizvodnjo električne energije in uporabne toplote z uporabo nizkotemperaturne toplote ter s tem povezane gospodarske in okoljske koristi.

Med glavnimi načini uporabe tehnologije Rank® ORC izpostavljamo rekuperacijo odpadne toplote in izkoriščanje obnovljivih virov toplote, s posebnim poudarkom na sisteme kogeneracije in trigeneracije.

Uporaba
  • Izparilnik - toplotni izmenjevalnik, ki zagotavlja toploto visokotlačni delovni tekočini in prehaja iz podhlajene tekočine v pregreto paro (v obliki vode ali termalnega olja).
  • Turbina - Ekspanzija pregrete pare se uporablja za proizvodnjo čiste električne energije.
  • Regenerator - Za povečanje učinkovitosti sistema se razširjena delovna tekočina uporablja za predgrevanje visokotlačne tekočine na vstopu v uparjalnik.
  • Kondenzator - Proizvaja uporabno toploto (v obliki vode) iz kondenzacije delovne tekočine pri nizkem tlaku.
  • Črpalka - tlak delovne tekočine se poveča in cikel ORC se zaključi.

Potrebujete pomoč?
+386 80 80 89

Kontakt

Aljaž Lavrič

Mob: +386 40 474 670
E-mail: aljaz.lavric@inpro.pro

GOR